آمریکا-فقر و گرسنگی

تعداد بازدید
01
یک شنبه 14 آذر 1400
کاربر_ 4393

کاربر_ 4393

03 کاربر

دلایل متعددی برای افول غرب به رهبری آمریکا آن هم از زبان استراتژیستهای خودشان عنوان شده. در اینجا به مرور نمونه هایی از آن را خواهیم دید.

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 4393