بعضی ها را دوست داریم

تعداد بازدید
01
یک شنبه 14 آذر 1400
استوری

استوری

05 کاربر

بعضی ها را دوست داریم ،اما به آنها نزدیک نمیشویم ،همانا که در دوری زیباتر و با ارزش تر اند ....... #دوستانه #عاشقانه #رفاقت #استوری #زندگی

زندگی زندگی عاشقانه عاشقانه رفاقت رفاقت دوستانه استوری زندگی عاشقانه استوری رفاقت زندگی رفاقت عاشقانه

دیگر ویدیو و موزیک های : استوری