بزرگترین آبشار جهان

تعداد بازدید
00
شنبه 06 آذر 1400
کاربر_دلداده 2823

کاربر_دلداده 2823

02 کاربر

در کشور ایسلند آبشاری بسیار بزرگ و وحشتناک وجود داره که دیدنش و ایستادن کنار آن نفسها رو در سینه حبس میکنه . عرض و پهنای این آبشار بیش از 100 متر است .

آبشار_بزرگ آبشار_وحشتناک

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_دلداده 2823