فرود استثنایی هواپیما

تعداد بازدید
00
شنبه 06 آذر 1400
کاربر_دلداده 2823

کاربر_دلداده 2823

02 کاربر

برای اولین در جهان یک هواپیمای ایرباس اس 340 روی یخهای قطب جنوب فرود میاد که توسط دوربین هایی در جاهای مختلف کارگذاری شده بنمایش در اومده .

اولین_فرود_روی_یخ ایرباس_340

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_دلداده 2823