سازه ماکارونی

تعداد بازدید
00
جمعه 05 آذر 1400
کاربر_ 4760

کاربر_ 4760

02 کاربر

برای سازه ماکارونی از روی معماری فراکتال الگو برداری شده

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 4760