پخش گزارش اتفاقات امروز اصفهان در بخش خبری صداوسیما

تعداد بازدید
01
جمعه 05 آذر 1400
آخرین خبری

آخرین خبری

25 کاربر

🔺️پخش گزارش اتفاقات امروز اصفهان در بخش خبری صداوسیما 🔹️بخش خبری تجمع تعدادی مقابل صداوسیمای استان اصفهان را پوشش داد که برخی از آنها شعار می‌داد ننگ ما صداوسیمای ما

پخش_گزارش_اتفاقات_امروز_اصفهان_در_بخش_خبری_صداوسی علت_کم_آبی_زاینده_رود کم_آبی_مردم_اصفهان کم_آبی_مردم_خوزستان

دیگر ویدیو و موزیک های : آخرین خبری