#اصلی مهم برای بهتر زندگی نمودن

تعداد بازدید
06
جمعه 05 آذر 1400
کاربر_ 1785

کاربر_ 1785

16 کاربر

#اصلی برای بهتر زندگی کردن #خود سازی #خودشناسی #مسولیت پذیری #عمل گرایی #درک و فهم #خالق #بی نیازی #نیازمندی

اصلی خالق خالق خود خودشناسی خودشناسی خودشناسی درک عمل مسولیت نیازمندی

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 1785

#فشارِ زمان
00:02:41

#فشارِ زمان

شنبه 13 آذر 1400

#انسانِ مختار
00:00:45

#انسانِ مختار

پنج شنبه 11 آذر 1400

#خدا و من
00:01:57

#خدا و من

دوشنبه 08 آذر 1400

#دیدار در اندیشه
00:03:19

#دیدار در اندیشه

یک شنبه 07 آذر 1400

#آفرینش
00:02:00

#آفرینش

جمعه 05 آذر 1400