تقلید های بی دلیل و عدم صداقت در گفتار

تعداد بازدید
01
جمعه 05 آذر 1400
شبکه مجازی امام هادی علیه السلام

شبکه مجازی امام هادی علیه السلام

35 کاربر

سخنانی جالب وشیدنی است راجع به صداقت وتقلید های نا به جا

دیگر ویدیو و موزیک های : شبکه مجازی امام هادی علیه السلام