دانلود رایگان خدمت هر روز استیو جانز

تعداد بازدید
00
جمعه 05 آذر 1400
سازنده

سازنده

19 کاربر

هر روز بسیاری از انسان‌ها و حیوانات رنج می‌برند. روش‌های متعددی برای یاری رساندن به آنها وجود دارد، اما انتخاب روش بستگی به تشخیص شرایط آنها و درک بهترین روش دارد. داشتن شفقت و مهارت کافی نیست ـ ما باید وقتمان را ببخشیم و انضباط، صبر، پشتکار و تمرکز داشته باشیم و خردمند باشیم. در ادامه یازده روش برای کمک به دیگران ارائه می‌شود. آنها نه‌ تنها برای کمک به دیگران مفیدند بلکه به ما کمک می‌کنند که از پوسته تنهایی‌مان بیرون آییم و به زندگی‌مان معنی بخشیم.

دیگر ویدیو و موزیک های : سازنده