حکمرانی خوب

تعداد بازدید
01
پنج شنبه 04 آذر 1400
حکمرانی‌ علوی

حکمرانی‌ علوی

01 کاربر

برقراری مولفه های حکمرانی خوب موجب بهره وری در ارائه خدمات عمومی می شود

دیگر ویدیو و موزیک های : حکمرانی‌ علوی