خشونت علیه زنان را متوقف کنید

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 04 آذر 1400
کاربر_ 5395

کاربر_ 5395

14 کاربر

برای درک بهتر و تشخیص اهمیت جایگاه خشونت کافی است نگاهی به داده کاوی هایی که سامانه تحلیل گر لایف وب منتشر کرده است، بیاندازیم. بر اساس این داده کاوی، محتواهای مربوط به مسائل و چالش های مطرح شده در حوزه زنان در توئیتر فارسی از ابتدای سال 96 تا زمستان 99 به ترتیبِ بیشترین میزان تولید محتوا به استخراج 6 حوزه کلی منتج شده است؛ که عبارتند از:1-حجاب، 2-تجاوز، 3-خشونت علیه زنان،4- تبعیض جنسیتی و حقوق زنان، 5-چند همسری و کودک همسری، 6-ورود زنان به ورزشگاه. با رصد و پایش جزییات این داده کاوی به این نتیجه می رسیم که، بیش از 80 درصد این گفت و گوها و چالش ها که یک در بازه ی زمانی تقریبا چهارساله مورد بررسی قرار گرفته اند، در سه محتوای مهم و پرپسامد «حجاب»، «تجاوز» و «خشونت علیه زنان» خلاصه شده اند. در همین راستا است که، توجه به این تحلیل ها و آمارها، اهمیت بحث خشونت علیه زنان و در کنار آن لزوم مسأله شناسی و تعیین مصادیق دقیقی از انحاء و گستره ی خشونت بیشتر احساس می شود. در ادامه ی تعاریف خشونت می توان گفت، خشونت ها انواع متفاوتی دارند. برخی از آن ها مانند خشونت های جسمی، نمود عینی و بیرونی دارند. از همین رو اغلب مورد توجه جوامع و رسانه ها قرار می گیرد. در مقابل،برخی از خشونت ها هم هستند که به شکلی پنهان تبلور می یابند و از همین رو است که از دید جامعه مغفول می ماند و بدان ها پرداخته نمی شود. یکی از مصادیق این نوع از خشونت پنهان، خشونت سیاسی است که در حوزه ی زن و خانواده هم دارای مصادیق زیادی است. ما همیشه بفکر سلامت و پوست شما هستیم

آزار_جنسی خشونت خشونت خشونت خشونت_زنان خشونت_علیه_زنان زنان

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 5395