خلوت دل استاد بزرگ و پیشکسوت ایران عزیزمان ایرج

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 04 آذر 1400
مجید دانای نعمت آباد

مجید دانای نعمت آباد

03 کاربر

با این ترانه بیشتر اوقات که تنها و خسته از روزگار میشم این آهنگ با ایشون زمزمه میکنم و با خدای خودم درددل میکنم و راهنمایی لازم رو اون آرامش همیشگی رو باز بدست میارم همون تو لحظه زندگی کردن رو خوشبختی که تو لحظه احساس میشه در هیچکدام از با یه های زمان نصیب آدمی نمیشه

دیگر ویدیو و موزیک های : مجید دانای نعمت آباد