کتاب صوتی (بهارستان جامی)

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 22 مهر 1400
موزیک ایرانی

موزیک ایرانی

05 کاربر

بهارستان جامی ✍ نویسنده : #نورالدین_عبدالرحمان_جامی 🎙 راوی : #بهروز_رضوی (ایرانصدا) «بهارستان جامی» از نمونه‌های نثر دل‌نشین و شیرین فارسی به شمار می‌رود. قصد جامی در این کار، ساده‌تر کردن شیوه‌ی انشای سعدی در گلستان بوده است؛ چراکه این کتاب را برای تعلیم فرزند نوآموزش در نظر داشت. از این رو، شنیدن این کتاب را به نوجوانان، جوانان و والدینی که دغدغه‌ی تربیت فرزندانی صالح دارند، تقدیم می‌کنیم.

بهارستان بهروز_رضوی جامی نورالدین_عبدالرحمان_جامی کتاب کتاب کتاب_باز کتاب_صوتی کتاب_صوتی کتاب_صوتی کتاب_صوتی

دیگر ویدیو و موزیک های : موزیک ایرانی