انار را چگونه، پوست ش را به زیبایی بکنیم؟؟

تعداد بازدید
02
پنج شنبه 22 مهر 1400
Expo-Media

Expo-Media

01 کاربر

انار، میوه بهشتی بومی با خواص بی نظیری هست . اما همه نمیتوانند به درستی و زیبایی پوستش را بکنند در این ویدیوی کوتاه ، شما پوست کنی راحت و تمیز انار را یاد می گیرید

انار انار_پاییزی انار_خورد_کردن اناربهشتی پوست_کندن_انار

دیگر ویدیو و موزیک های : Expo-Media