دانلود رایگان 🔻استفاده چین از فناوری برای توسعه کشاورزی هوشمند

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 22 مهر 1400
سازنده

سازنده

05 کاربر

دانلود رایگان 🔻استفاده چین از فناوری برای توسعه کشاورزی هوشمند 🎥 پهبادهای مورد استفاده می توانند دوهکتار زمین کشاورزی را در کمتر از دو ساعت آبیاری کنند، در روش سنتی، اینکار سه روز طول می کشید.

دیگر ویدیو و موزیک های : سازنده