از 150 نفر اول کنکور رشته ریاضی تنها یک نفر در ایران مانده و بقیه مهاجرت کردند.

تعداد بازدید
02
پنج شنبه 22 مهر 1400
دنیای زیبای من

دنیای زیبای من

21 کاربر

دانشجویان_نخبه فرار_مغزها قبول_شدگان_کنکور کنکور کنکور_رشته_ریاضی

دیگر ویدیو و موزیک های : دنیای زیبای من