دکلمه - دلنوشته

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 22 مهر 1400
رسانه اینترنتی GH radio

رسانه اینترنتی GH radio

08 کاربر

دکلمه ی دلنوشته ی" تاقته ی جُدا بافته، به روایت و با صدای بنده (غزاله یوسفی).

دیگر ویدیو و موزیک های : رسانه اینترنتی GH radio

دکلمه - دلنوشته
00:00:09

دکلمه - دلنوشته

پنج شنبه 22 مهر 1400

ترانه
00:00:34

ترانه

پنج شنبه 22 مهر 1400

دکلمه - دلنوشته
00:00:24

دکلمه - دلنوشته

پنج شنبه 22 مهر 1400

دکلمه - دلنوشته
00:00:08

دکلمه - دلنوشته

پنج شنبه 22 مهر 1400