بی توجه ب حرف مردم

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 22 مهر 1400
کاربر_ 4278

کاربر_ 4278

03 کاربر

مهم نباشد حرف مردم یا اصل اهمیت ندهیم چطور دیگران قضاوتمون میکنم برای خودمون زندگی کنیم

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 4278

خلاقیت
00:00:13

خلاقیت

شنبه 24 مهر 1400

خلاقیت
00:00:26

خلاقیت

پنج شنبه 22 مهر 1400

بی توجه ب حرف مردم
00:00:51

بی توجه ب حرف مردم

پنج شنبه 22 مهر 1400

دلتنگی  ابدی
00:01:00

دلتنگی ابدی

پنج شنبه 22 مهر 1400