چشمای خیس

تعداد بازدید
01
پنج شنبه 22 مهر 1400
کاربر_ 6352

کاربر_ 6352

03 کاربر

رفت اونی که میخوامش بارون نگاهش می باریدش نم نم دور شــد از من کم کم خـــدا مــردم از غم .. وای منو چشمای خیس درد دوریش کم نیست شب های غم انگیز روزای ســـــرد پاییــــز کسی مثل اون نیست میدونم نمیاد عشقم رو نمیخواد اون منو برده از یاد

چشمای_خیس روزای_سرد__پاییز__🍂 گیتار_اهنگ

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 6352