وزارت اموزش و پرورش بعد دیدن این فیلم دستور حضوری شدن مدارس را صادر کرد😅😅😅😅

تعداد بازدید
03
چهارشنبه 21 مهر 1400
طنز/خنده/جوک

طنز/خنده/جوک

32 کاربر

شاادباشیدوشادی روبالایک وکامنتون به ماهدیه بدید🙏🙏🙏😍 لطفالینک این ویدیوروبرای دوستانتون هم بفرستید..🙏🙏🙏😍😊 یعنی ایناهم درس میخونند..؟؟!!! هرچی بیشتراینارومیبینم بیشتربه این نتیجه میرسم که مانسل سوخته بودیم...🙁

آخه_درسته_انقدتبعیض؟؟!!یعنی_ایناهم_درس_میخونند؟؟ ایناروکه_میبینم_بیشتربه_این_نتیجه_میرسم_که_مانسل دلیل_اینکه_کلاس_هامجدداحضوری_شد..؟! نتیجه_ی_کلاس_های_آنلاین وزارت_اموزش_و_پرورش_بعد_دیدن_این_فیلم__دستور_حضو

دیگر ویدیو و موزیک های : طنز/خنده/جوک