داستان کوتاه

تعداد بازدید
02
سه شنبه 30 شهریور 1400
📼 Cnava🎶

📼 Cnava🎶

22 کاربر

داستانی زیبا و تکان دهنده پیرمرد دامدار از گرگی که در آغل گوسفندان او زاییده بود و یکی از بچه های گرگ یکی از گوسفندانش را خورده بود! اما در انتها ببینید رفتار گرگ را که پیرمرد دامدار و هر بیننده و شنونده ای را شوکه می کند! آموزنده تر از این دیگر چیزی برای بشر نیست!

دیگر ویدیو و موزیک های : 📼 Cnava🎶