کلیپ تولدرفیق

تعداد بازدید
01
سه شنبه 30 شهریور 1400
کاربر_ 2936

کاربر_ 2936

04 کاربر

اُردیبِهِشت دومین ماه سال خورشیدی و دومین ماه فصل بهار است. این ماه 31 روز دارد و از روز سی‌ودوم سال آغاز شده و در روز شصت‌ودوم سال پایان می‌یابد. برج فلکی اردیبهشت‌ماه برج ثور است که دومین برج فلکی از دائرةالبروج است. نماد برج اردیبهشت، گاو نر نامیده می‌شود. عنصر این برج خاک است

اردیبهشت تولد تولد تولد_رفیق رفیق_اردیبهشتی متولد_اردیبهشت

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 2936