10-درون آشیانه ها

تعداد بازدید
00
دوشنبه 22 شهریور 1400
فناوری 313

فناوری 313

21 کاربر

فیلم آموزش علوم تجربی - پایه دوم دبستان امروزه آموختن علوم تجربی همچون سوادآموزی و حساب کردن امری اساسی و ضروری است که با زندگی روزمرهٔ ما در ارتباط است و با پیشرفت تکنولوژی اهمیت آن بیشتر شده است؛ به عبارت دیگر آموزش علوم بیشتر به آموزش راه یادگیری می‌پردازد که آگاهی از آن برای هر کودکی لازم است، چرا که در دنیایی زندگی می‌کند که سریعاً در حال تغییر است و هر فردی باید قادر باشد خود را دائم با آن تغییرات هماهنگ سازد. گفته‌اند که در 20 سال دیگر سرعت رشد اطلاعات آن‌قدر سریع است که در کمتر از 75 روز میزان اطلاعات و دانش بشر دو برابر می‌شود و بنابراین آنچه مهم است یادگیری شیوه کسب اطلاعات و به روز کردن و پردازش آن‌هاست و نه کسب اطلاعات به مثابه یک بستهٔ دانشی. به این دلیل فراگیری علوم تجربی دو جنبهٔ مثبت دارد. هم فرایند است و هم فرآورده. زمانی که قرار است مفهومی را به کودکان آموزش دهیم، اگر بتوانند برای آنچه آموزش داده می‌شود، دلیل و معنایی در محیط اطراف بیابند، یادگیری بسیار راحت‌تر صورت می‌گیرد. البته این امر خاص کودکان نیست بلکه یادگیرندگان بزرگ‌سال نیز زمانی بهتر یاد می‌گیرند که برای آنچه می‌آموزند دلیلی در ارتباط با زندگی و محیط روزمره بیابند. در این رابطه هالبروک اظهار می‌دارد که: «آموزش نمی‌تواند در خلأ اتفاق افتد. آموزش نیازمند بافت و زمینه است تا برای آنچه به مخاطب می‌آموزد دلیل و جایی در زندگی روزمره وی پیدا کند. درس علوم تجربی شامل محتوا، موضوع‌ها و مفاهیمی است که می‌تواند به محیط زندگی یادگیرنده انتقال داده شود. این شیوه کار از ایده‌هایی که مفاهیم و موضوعات را در موقعیت‌های اصلی و واقعی آن‌ها به کار می‌گیرد استفاده می‌کند و می‌تواند موجب بالندگی دانش‌آموزان شود.» (هالبروک 2010)

دبستان دبستان درون_آشیانه_ها دوم دوم علوم علوم علوم علوم فندق

دیگر ویدیو و موزیک های : فناوری 313