آهنگ سینتاج به نام اعتراض

تعداد بازدید
00
دوشنبه 22 شهریور 1400
سایت بی صدا

سایت بی صدا

40 کاربر

آهنگ جدید سینتاج به نام اعتراض - Sintaj Eteraz ""متن ترانه سینتاج به نام اعتراض"" بیا و اعتراضی کُن که عاشقی نکردم از این که ثابته اَخمم رو این صورت سردم بیا و اعتراضی کُن که پای تو نموندم تو تنها بودی هر لحظه رویاهاتو سوزوندم " سکوتِ تو یه مُردابه اگه چیزی نگی غَرقم می دونم سختته اما درستش می کنم کم کم جهانِ من بدونِ تو مثلِ موهای تو سیاه نذار غم ریشه کنه تا بمونه پُشتِ من یه آه " سنگ نشو دلسرد نشو، یه فرصتی بده به هر دوتامون رَد نشو با دلم بَد نشو، روزای خوبی هم بوده تو روزامون باورم اینه آخرم، م بیا و اعتراضی کُن که عاشقی نکردم از این که ثابته اَخمم رو این صورت سردم بیا و اعتراضی کُن که پای تو نموندم تو تنها بودی هر لحظه رویاهاتو سوزوندم " سکوتِ تو یه مُردابه اگه چیزی نگی غَرقم می دونم سختته اما درستش می کنم کم کم جهانِ من بدونِ تو مثلِ موهای تو سیاه نذار غم ریشه کنه تا بمونه پُشتِ من یه آه " سنگ نشو دلسرد نشو، یه فرصتی بده به هر دوتامون رَد نشو با دلم بَد نشو، روزای خوبی هم بوده تو روزامون باورم اینه آخرم، میرسی به دادِ این دلِ خستم بَسَمه تو وجودم غَمه ، من بَد اما به جز تو دل نبستم " سکوتِ تو یه مُردابه اگه چیزی نگی غرقم می دونم سختته اما درستش می کنم کم کم جهانِ من بدونِ تو مثلِ موهای تو سیاه نزار غم ریشه کنه تا بمونه پُشتِ من یه آه "یرسی به دادِ این دلِ خستم بَسَمه تو وجودم غَمه ، من بَد اما به جز تو دل نبستم " سکوتِ تو یه مُردابه اگه چیزی نگی غرقم می دونم سختته اما درستش می کنم کم کم جهانِ من بدونِ تو مثلِ موهای تو سیاه نزار غم ریشه کنه تا بمونه پُشتِ من یه آه سایت بی صدا | http://bi3-seda.ir

Sintaj_Eteraz آهنگ_جدید_سینتاج آهنگ_جدید_سینتاج_به_نام_اعتراض آهنگ_سینتاج_به_نام_اعتراض کانال_سایت_بی_صدا

دیگر ویدیو و موزیک های : سایت بی صدا