آهنگ محسن ابراهیم زاده دونه دونه 2

تعداد بازدید
00
دوشنبه 22 شهریور 1400
آهنگستان☆باب اسفنجی☆دختر کفشدوزکی

آهنگستان☆باب اسفنجی☆دختر کفشدوزکی

08 کاربر

آهنگ محسن ابراهیم زاده دونه دونه 2 متن بیخودی نیست که این دل شده قربونت من به قربون تو و زلف پریشونت ما علاقه مون به هم خیلی شدیده کسی مثلشو ندیده ما علاقه مون درست سر جاشه مگه می تونست که بهتر از این باشه؟ مگه هست تو دنیا، مثل ما دوتا یه شبه منو مجنون کردی لیلا بگو چی داری که دل منو میکشونی؟ فاصله باشه می میرم از نگرونی مگه هست تو دنیا، مثل ما دوتا یه شبه منو مجنون کردی لیلا بگو چی داری که دل منو میکشونی؟ فاصله باشه می میرم از نگرونی تب عشق یه تب واگیر داره با جوون و پیر کار داره که به همه واگیر داره ما علاقه مون به هم خیلی شدیده کسی مثلشو ندیده (او او او) ما علاقه مون درست سر جاشه مگه می تونست که بهتر از این باشه؟ مگه هست تو دنیا، مثل ما دوتا یه شبه منو مجنون کردی لیلا بگو چی داری که دل منو میکشونی؟ فاصله باشه می میرم از نگرونی مگه هست تو دنیا، مثل ما دوتا یه شبه منو مجنون کردی لیلا بگو چی داری که دل منو میکشونی؟ فاصله باشه می میرم از نگرونی معین راهبر مگه هست تو دنیا، مثل ما دوتا یه شبه منو مجنون کردی لیلا بگو چی داری که دل منو میکشونی؟ فاصله باشه می میرم از نگرونی مگه هست تو دنیا، مثل ما دوتا یه شبه منو مجنون کردی لیلا بگو چی داری که دل منو میکشونی؟ فاصله باشه می میرم از نگرونی

دیگر ویدیو و موزیک های : آهنگستان☆باب اسفنجی☆دختر کفشدوزکی