آهنگ محسن ابراهیم زاده دریا

تعداد بازدید
01
دوشنبه 22 شهریور 1400
آهنگستان☆باب اسفنجی☆دختر کفشدوزکی

آهنگستان☆باب اسفنجی☆دختر کفشدوزکی

08 کاربر

آهنگ محسن ابراهیم زاده به اسم دریا متن نمای کلیمتن ترانه‌ها هوای خانه چه دلگیر است تو نیستی و دل از زمانه سیر است تو حالِ این دلو نگاه چرا رفتی؟ چرا؟ من چه قدر برم دریا؟ دریایِ بی تو خیلی فرق داره خنجر شده موجاش تو قلبم این صدا بغضی از تهِ حلق داره یادت میفتم بی هوا بغضم میگیره این آسمون با بغضِ من گریه اش میگیره هر موج این دریا برام مثلِ یه قصه است این قسمتِ ما بود، آدم خنده اش میگیره یادت میفتم بی هوا بغضم میگیره این آسمون با بغضِ من گریه اش میگیره هر موج این دریا برام مثلِ یه قصه است این قسمتِ ما بود، آدم خنده اش میگیره این عاشقت تنگی نفس داره دنیا تو این جدایی دست داره حالِ دلم خونه، کی حالمو میدونه؟ دردِ دل این عاشقو کی میدونه؟ من چه قدر برم دریا؟ دریایِ بی تو خیلی فرق داره خنجر شده موجاش تو قلبم این صدا بغضی از تهِ حلق داره یادت میفتم بی هوا بغضم میگیره این آسمون با بغضِ من گریه اش میگیره هر موج این دریا برام مثلِ یه قصه است این قسمتِ ما بود، آدم خنده اش میگیره یادت میفتم بی هوا بغضم میگیره این آسمون با بغضِ من گریه اش میگیره هر موج این دریا برام مثلِ یه قصه است این قسمتِ ما بود، آدم خنده اش میگیره محسن ابراهیم زاده

دیگر ویدیو و موزیک های : آهنگستان☆باب اسفنجی☆دختر کفشدوزکی