شکرگزاری

تعداد بازدید
05
دوشنبه 19 آبان 1399
مسیر فاتحان

مسیر فاتحان

13 کاربر

برای هرنعمتی که دریافت میکنید شکرگزارهستیدیانه؟ شکرگزاری خود یک نعمت است 🙏🙏🙏 #شکر #نعمت #فراوانی #باور #تمرکز #مثبت_اندیشی #دریافت

باور نعمت باور تمرکز فراوانی شکر باور مثبت_اندیشی دریافت

دیگر ویدیو و موزیک های : مسیر فاتحان