در کوی عشق

تعداد بازدید
01
سه شنبه 16 شهریور 1400
نوا نما

نوا نما

03 کاربر

آهنگ در کوی عشق #علیرضا_قربانی ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد کی شبروان کویت آرند ره به سویت عکسی ز شمع رویت تا راهبر نباشد ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد ♫♫♫♫ ما با خیال رویت منزل در آب دیده کردیم تا کسی را بر ما گذر نباشد ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد در کوی عشق جان را باشد خطر اگر چه جایی که عشق باشد آنجا خطر نباشد ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد کی شبروان کویت آرند ره به سویت عکسی ز شمع رویت تا راهبر نباشد ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد

علیرضا_قربانی علیرضا_قربانی

دیگر ویدیو و موزیک های : نوا نما

هوا ابره مهم نیست
00:02:46

هوا ابره مهم نیست

جمعه 26 شهریور 1400

فصل بهار
00:03:17

فصل بهار

چهارشنبه 24 شهریور 1400

سخت نگیر
00:03:33

سخت نگیر

چهارشنبه 24 شهریور 1400

در کوی عشق
00:06:58

در کوی عشق

سه شنبه 16 شهریور 1400

آهنگ مهربانم
00:03:18

آهنگ مهربانم

شنبه 02 مرداد 1400