کاتای اُنشو کاراته شیتوریو - Kata Unshu Karate Sh

تعداد بازدید
11
جمعه 16 آبان 1399
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

25 کاربر

اجرای کاتای اُنشو از سبک شیتوریو - Unshu kata performance in Shitoryu style

کاتایـشیتوریو انشو کاتایـانشو unshu kata_shitoryu

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos