کاتای اُنشو کاراته شیتوریو - Kata Unshu Karate Sh

تعداد بازدید
12
جمعه 16 آبان 1399
Alborz Contents

Alborz Contents

33 کاربر

اجرای کاتای اُنشو از سبک شیتوریو - Unshu kata performance in Shitoryu style

کاتایـشیتوریوانشوکاتایـانشوunshukata_shitoryu

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Contents