کاتای آنانکو کاراته شیتوریو - Kata Ananku Karate Shitoryu

تعداد بازدید
12
چهارشنبه 14 آبان 1399
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

20 کاربر

اجرای کاتای آنانکو از کاراته سبک شیتوریو - Ananku kata performance of Shitoryu style karate

ananku karate_shitoryu کاتایـآنانکو کاراتهـشیتوریو آنانکو

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos