دکتر شان بروکس از واکسن و آینده ی افرادی که آنها را تزریق میکنند می گوید.

تعداد بازدید
09
دوشنبه 01 شهریور 1400
سیب سبز سلامت

سیب سبز سلامت

37 کاربر

🔴 دکتر شان بروکس از واکسن و آینده ی افرادی که آنها را تزریق میکنند میگوید. واکسن کرونا برای شما چه کارهایی انجام می‌دهد؟! 1_ میتوانید #سقط_جنین بی‌دردسر داشته باشید! 2_ با واکسن فرآیند #عقیم_سازی را به راحتی انجام دهید 3_ایمن نمی‌شوید پس همچنان #ماسک_بزنید و پروتکل ها را رعایت کنید و در خانه بمانید 4_سیستم ایمنی بدن را به مرز نابودی بکشید 5_باعث نارسایی اندامهای تان شوید 6_در بدن لخته خونی ایجاد کنید 7_ #اهدای_خون و پلاسما و اهدای عضو تعطیل میشود 8_مرگی آرام و شیرین را تجربه کنید #واکسن #واکسن_کرونا #کرونا #کرونا_ویروس #ویروس_کرونا #ویروس #واکسن_کشتار_جمعی #واکسن_کرونا_مطالبه_ملی #پزشک #پزشکی #استاد #دکتر #وزارت_بهداشت #وزارت_بهداشت_درمان_و_پزشکی #نمکی #ستاد_کرونا #ستاد_ملی_کرونا #دکتر_نمکی _مسعود_نمکی #حسین #حسین_فرضی #فرضی #آموزش #آموزش_طب_سنتی #آموزش_طب_اسلامی #آموزش_طب_ایرانی_اسلامی #حسین_فرضی #Education #Traditional_medicine_education #Islamic_medicine_education #Iranian_Islamic_medicine_education @green_healthy_apple

education Iranian_Islamic_medicine_education Islamic_medicine_education Traditional_medicine_education آموزش آموزش آموزش آموزش آموزش آموزش_طب_اسلامی آموزش_طب_ایرانی_اسلامی آموزش_طب_سنتی استاد استاد اهدای_خون پزشک پزشکی پزشکی حسین حسین حسین_فرضی دکتر دکتر دکتر دکتر_نمکی ستاد_ملی_کرونا ستاد_کرونا سقط_جنین عقیم_سازی فرضی ماسک_بزنید نمکی واکسن واکسن واکسن_کرونا واکسن_کرونا واکسن_کرونا_مطالبه_ملی واکسن_کشتار_جمعی وزارت_بهداشت وزارت_بهداشت_درمان_و_پزشکی ویروس ویروس ویروس_کرونا ویروس_کرونا ویروس_کرونا کرونا کرونا کرونا کرونا کرونا کرونا_ویروس کرونا_ویروس کرونا_ویروس کرونا_ویروس

دیگر ویدیو و موزیک های : سیب سبز سلامت