اجرای کاتای باسای دای از کاراته شوتوکان توسط آراد همتیان - مربی امیر حسین البرز

تعداد بازدید
03
دوشنبه 25 مرداد 1400
Alborz Contents

Alborz Contents

33 کاربر

اجرای کاتای باسای دای از کاراته شوتوکان - اجرا کننده آراد همتیان مربی امیر حسین البرز دان 7 در سبکهای W M M F، شوتوکان و شیتوریو - دارای درجه ممتاز مربیگری کاراته - صاحب عناوین متعدد قهرمانی در مسابقات کاتا s takl ink alborz46

bassai_daiآراد_همتیانامیر_حسین_البرزباسای_دایکاتای_باسای_دای_شوتوکان

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Contents