اجرای کیهون ترکیبی سه تکنیکی از شوتوکان توسط آراد همتیان - مربی امیر حسین البرز

تعداد بازدید
01
دوشنبه 25 مرداد 1400
Alborz Contents

Alborz Contents

33 کاربر

اجرای کیهون ترکیبی سه تکنیکی پا از سبک کاراته شوتوکان چودان مای گری، چودان یوکوگری که آگه، جودان ماواشی گری کیباداچی - اجرا کننده آراد همتیان مربی امیر حسین البرز دان 7 در سبکهای W M M F، شوتوکان و شیتوریو - دارای درجه ممتاز مربیگری کاراته - صاحب عناوین متعدد قهرمانی در مسابقات کاتا s takl ink alborz46

آراد_همتیانامیر_حسین_البرزکاراته_شوتوکانکیهون_ترکیبیکیهون_ترکیبی_سه_تکنیکی_پا

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Contents