اجرای کیهون ترکیبی چهار تکنیکی شوتوکان توسط آراد همتیان - مربی امیر حسین البرز

تعداد بازدید
01
دوشنبه 25 مرداد 1400
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

21 کاربر

اجرای کیهون ترکیبی چهار تکنیکی چودان اوده اوچی اوکه، کیزامی مای ته زوکی، مای آشی مای گری، گیاکو زوکی زنکوتسوداچی - اجرا کننده آراد همتیان مربی امیر حسین البرز دان 7 در سبکهای W M M F، شوتوکان و شیتوریو - دارای درجه ممتاز مربیگری کاراته - صاحب عناوین متعدد قهرمانی در مسابقات کاتا s takl ink alborz46

آراد_همتیانامیر_حسین_البرزکاراته_شوتوکانکیهون_ترکیبیکیهون_ترکیبی_چهار_تکنیکی_شوتوکان

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos

ویدیوبلاگ اسپاتی فا