اجرای کیهون ترکیبی پنج تکنیکی شوتوکان توسط آراد همتیان - مربی امیر حسین البرز

تعداد بازدید
02
دوشنبه 25 مرداد 1400
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

21 کاربر

اجرای کیهون ترکیبی پنج تکنیکی از کاراته شوتوکان چودان اوده سوتو اوکه زنکوتسوداچی ، یوکو امپی اوچی کیباداچی ، اوراکن کیباداچی ، گدان بارای زنکوتسوداچی ، گیاکو زوکی زنکوتسسوداچی - اجرا کننده آراد همتیان مربی امیر حسین البرز دان 7 در سبکهای W M M F، شوتوکان و شیتوریو - دارای درجه ممتاز مربیگری کاراته - صاحب عناوین متعدد قهرمانی در مسابقات کاتا s takl ink alborz46

آراد_همتیان امیر_حسین_البرز کاراته_شوتوکان کیهون_ترکیبی اجرای_کیهون_ترکیبی_شوتوکان

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos