کاتای سوچین کاراته شوتوکان - Kata Sochin Karate Shotokan

تعداد بازدید
12
یک شنبه 11 آبان 1399
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

25 کاربر

اجرای کاتای سوچین از سبک کاراته شوتوکان - Sochin kata performance of Shotokan karate style

karate_shotokan کاراتهـشوتوکان sochin سوچین کاتایـسوچین

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos