کاتای وانکان کاراته شوتوکان - Kata Wankan Karate Shotokan

تعداد بازدید
12
یک شنبه 11 آبان 1399
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

25 کاربر

اجرای کاتای وانکان از سبک کاراته شوتوکان - Wankan kata performance of Shotokan karate style

karate_shotokan کاراتهـشوتوکان wankan وانکان کاتایـوانکان

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos