کاتای هانگتسو کاراته شوتوکان - Kata Hangetsu Karate Shotokan

تعداد بازدید
18
یک شنبه 11 آبان 1399
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

25 کاربر

اجرای کاتای هانگتسو از سبک کاراته شوتوکان - Hangetsu kata performance of Shotokan karate style

karate_shotokan کاراتهـشوتوکان hangetsu کاتایـهانگتسو هانگتسو

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos