زبان خارجه

تعداد بازدید
01
یک شنبه 11 آبان 1399
حسین قنادی

حسین قنادی

01 کاربر

تدریس زبان خارجه نهم درس اول توسط دبیر ترابی بصورت مجازی

دیگر ویدیو و موزیک های : حسین قنادی

عربی
00:00:43

عربی

یک شنبه 11 آبان 1399

درس ریاضی
00:11:35

درس ریاضی

یک شنبه 11 آبان 1399

ریاضی هفتم
00:12:39

ریاضی هفتم

یک شنبه 11 آبان 1399

زبان خارجه
00:05:13

زبان خارجه

یک شنبه 11 آبان 1399

جفرافیای دهم
00:24:59

جفرافیای دهم

یک شنبه 11 آبان 1399