اسماعیل خان: رهبری واحد در جنگ موجب شکست طالبان می شود

تعداد بازدید
14
دوشنبه 11 مرداد 1400
خبر پلاس

خبر پلاس

125 کاربر

اسماعیل خان: رهبری واحد در جنگ موجب شکست طالبان می شود

اسماعیل_خان جنگ_هرات هرات

دیگر ویدیو و موزیک های : خبر پلاس