انتقاد تند رییس جمهور از سر پرست وزارت مالیه

تعداد بازدید
15
دوشنبه 11 مرداد 1400
خبر پلاس

خبر پلاس

125 کاربر

امتقاد تند رییس جمهور از سر پرست وزارت مالیه

رییس_جمهور وزارت_مالیه

دیگر ویدیو و موزیک های : خبر پلاس