عاشق خالقت باش عرشیانفر

تعداد بازدید
01
دوشنبه 11 مرداد 1400
انرژی_مثبت

انرژی_مثبت

33 کاربر

خدایاکمکمون کن قلبی خالی ازرنجش،کینه،دروغ،نفرت،داشته باشیم وحضوت وبیشتر بیشتراحساس کنیم

خدا خدا خدا خدا بی_کینه

دیگر ویدیو و موزیک های : انرژی_مثبت