لبخند بزن

تعداد بازدید
01
یک شنبه 10 مرداد 1400
انرژی مثبت

انرژی مثبت

22 کاربر

🌸طوری بخندکه تقدیرشکستش رابپذیرد؛ ✨چنان عـ❤شق بورز که حتی تنفر 🌸راهش را بگیرد و برود وطوری ✨خوب زندگی کن که حتی مرگ 🌸از تماشایِ زندگیت سیر نشود!.. 🌸این زندگی نیست که می گذرد ✨ما هستیم که رهگذریم !.. 🌸پس باهرطلوع و غروب لبخند بزن ؛ ✨مهربان باش و محبّت کن می دانی 🌸روزها بالاخره به شب می رسند ؛ ✨تا رسیدنِ شب از روزت راضی باش و 🌸زندگی را زندگی کن ...

دیگر ویدیو و موزیک های : انرژی مثبت