این تصویر دلتان رو به درد میاره 😔😔

تعداد بازدید
01
یک شنبه 10 مرداد 1400
دانستنی ها و اخبار

دانستنی ها و اخبار

04 کاربر

ایت تصویر دلتان رو بدرد میاره پارک الغدیر ارومیه ببینید چه اوضاعیه وسایلای یه خانواده رو ریختن بیرون توکوچه موندن خیلی سخته 😔😔😔

دانستنی_های_جهان دانستنی_های_دنیا دانستنی_های_روز

دیگر ویدیو و موزیک های : دانستنی ها و اخبار