روزبه بمانی _ خیال احسان نی زن

تعداد بازدید
01
یک شنبه 10 مرداد 1400
کاربر_ 4189

کاربر_ 4189

04 کاربر

به دریا زدم موج یاری نکرد ، منو از خیالت فراری نکرد ! به صحرا زدم از غم عشق تو ، بیابون به فکر تو کاری نکرد ..

آهنگ_جدید_بسیار_زیبا خیال دریا دریا روزبه_بمانی_خیال_احسان_نی_زن عشق عشق عشق عشق عشق

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 4189