عید غدیر خم مبارک بیان فضائل امیرالمومنین علی (ع) از زبان پیامبر اکرم (ص)صلوات ب

تعداد بازدید
00
جمعه 01 مرداد 1400
حضرت علی (ع)

حضرت علی (ع)

03 کاربر

عید غدیر خم مبارک بیان فضائل امیرالمومنین علی (ع) از زبان پیامبر اکرم (ص)

عید-غدیر عید-غدیر-خم عید-غدیر-خم-مبارک غدیر-خم

دیگر ویدیو و موزیک های : حضرت علی (ع)