مردم می گویند در مناطق زیر اداره طالبان نمی توانیم برویم

تعداد بازدید
07
جمعه 01 مرداد 1400
خبر پلاس

خبر پلاس

92 کاربر

مردم می گویند در مناطق زیر اداره طالبان نمی توانیم برویم

پکتیا طالبان مردم_زیر_اداره_طالبان

دیگر ویدیو و موزیک های : خبر پلاس