حضور رییس جمهور در میان شهروندان کابل

تعداد بازدید
10
پنج شنبه 31 تیر 1400
خبر پلاس

خبر پلاس

92 کاربر

حضور رییس جمهور در میان شهروندان کابل

دیدار_بامردم رییس_جمهور_غنی شهر_کابل

دیگر ویدیو و موزیک های : خبر پلاس