رویایی که در رویا دیدم

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 31 تیر 1400
پوریا مظفریان

پوریا مظفریان

141 کاربر

🦏موزیک ویدئوی "رؤیایی که در رویا دیدم" 🐋نگذاریم رؤیاها بمیرند متن آهنگ👇 یه زمانی یه رویایی در خواب دیدم اون وقتی‌که امید زیادی به زندگی داشتم و زندگی ارزش زیستن رو داشت در رویام خیال می‌کردم که عشق هرگز نمی‌میره خیال می‌کردم خدا خیلی بخشنده است اون‌موقع خیلی جوان و نترس بودم و رویاهایی می‌ساختیم و در سر می‌پروروندیم و بعد فراموش می‌کردیم لازم نبود هیچ غرامتی بپردازیم هیچ آوازی را نخوانده نمی‌گذاشتیم، هیچ مشروبی را نچشیده نمی‌گذاشتیم ولی یه شب ببرها حمله کردند صداشون به ملایمت رعد بود وقتی‌که امیدهات رو از هم می‌دریدند وقتی‌که رویاهات رو تبدیل به شرمساری می‌کردند و هنوز توی رویام می‌بینم که او پیشم برمی‌گرده و سال‌های زیادی رو باهم زندگی می‌کنیم ولی رویاهایی هستند که هیچ‌وقت به حقیقت نمی‌پیوندند و طوفان‌هایی هم هستند که نمی‌شه زودتر پیش‌بینی کنیم در رویا زندگی‌ام را جور دیگه‌ای دیده بودم خیلی متفاوت تر از جهنمی که الان توش زندگی می‌کنم خیلی متفاوت تر از چیزی که الان به نظر می‌رسه حالا زندگی رویایی که دیدم را کشته است

به_وقوع_پیوستن_رویا پوریا_مظفریان پوریا_مظفریان پوریا_مظفریان رویا_واقعیت رویایی_که_در_رویا_دیدم واقعیت_رویا

دیگر ویدیو و موزیک های : پوریا مظفریان

پوریا مظفریان
00:00:58

پوریا مظفریان

چهارشنبه 06 مرداد 1400

پوریا مظفریان
00:00:54

پوریا مظفریان

چهارشنبه 06 مرداد 1400

پوریا مظفریان
00:00:53

پوریا مظفریان

چهارشنبه 06 مرداد 1400