دانلود آهنگ رضا بهرام بیمار

تعداد بازدید
01
پنج شنبه 31 تیر 1400
کاربر_ 1958

کاربر_ 1958

21 کاربر

فکرِ عاقل کردنم، هرگز نباش…●♪♫ من از این دیوانگی، سَر میــــروم!●♪♫ آنچه می بینم، به غیر از عشق نیست…●♪♫ شک نکن… دیوانه تر هم می شوم!●♪♫ بی جهت نیست، این همه زیبایی ات●♪♫ شعر : معصومه رضایى هرکسی بیند تو را، مجنون شود!●♪♫ دورِ تو می چرخم و آرایشت، کلِ اعجابِ طبیعت می شــــود!●♪♫ دیوانـــه ات شدم! ببین!●♪♫ فقط به من، دل را ببند… دل را ببنــــد…●♪♫ Untitled 2 1 دانلود آهنگ رضا بهرام بیمار ای جانــــم از، عشقِ تو ســـوخت●♪♫ ای دلبرم، فقط بخنـد… فقط بخنـــد… فقط بخنــــد…●♪♫ هر کسی گوید سخن از عشق را، نتواند که دلی از تو بَرَد…●♪♫ دلبری از تو چنان دشوار است، که دلِ تب دار و یک بیمار می خواهـــد فقط!●♪♫ تنظیم قطعه : مسعود جهانی دیـــوانـــه ات شدم! ببیــــن!●♪♫ فقط به من، دل را ببنــد… دل را ببنـــــد…●♪♫ ای جانم از، عشــقِ تو سوخت●♪♫ ای دلبرم، فقط بخنــد… فقط بخنــــد… فقط بخنـــــد…●

دانلود_آهنگ دانلود_آهنگ دانلود_آهنگ دانلود_آهنگ_رضا_بهرام دانلود_آهنگ_رضا_بهرام_بیمار موسیقی_آهنگ_رضا_بهرام_بیمار موسیقی_رضا_بهرام_بیمار

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 1958